Preduzeće za usluge i informisanje Ekran O.D.

SANDŽAK TV

Adresa redakcije:
Dimitrija Tucovića bb, 36300 Novi Pazar, Srbija
+381/20/329-490; +381/20/335-000, redakcija@sandzak.tv

Matični broj: 17191632
PIB: 101792953
Broj dozvole: 150/2008-3