Emisije

Tema Dana

U emisiji “Tema dana” koja se emituje svakog radnog dana u udarnom terminu, govori se aktuelnim dešavanjima u bošnjačkom svijetu, reportaže iz Sandžaka i dijaspore, intervjui sa Bošnjacima koji daju značajni doprinos, kako kulturi, tako i umjetničkom stvaralaštvu, promocije književnih djela, najave predstojećih kulturnih priredbi, manifestacija, predstavljanje uspješnih Bošnjaka u dijaspori. Emisija se bavi, posebnim osvrtom, datumima bitnim za historiju bošnjačke nacije.

Pretres

Emisija „Pretres“ tretira političku situaciju u Sandžaku, Srbiji i Crnoj Gori, kao i Bosni i Hercegovini. Emituje se ponedjeljkom u 20h.


Hajrat

Emisija “Hajrat” podstiče Bošnjake da se bave humanitarnim radom i pomognu svojoj braći i sestrama, kojima je pomoć potrebna, jasnim ukazivanjem na tešku materijalnu i finansijsku situaciju bošnjačkih porodica.

Dječije radosti

Emisja “Dječije radosti”, pokazuje ispravan odgoj i vaspitanje naše djece u duhu naše tradicije i kulture. Poučna za mlade roditelje i one koji će ako Bog da biti roditelji. Naši mališani mogu vidjeti kako se njihovi vršnjaci igraju, druže i pravilno služe bosanskim jezikom.


Specijalna emisija

Pod nazivom “Specijalna emisija”, emitujemo promocije literarnih djela naših književnika, kulturne priredbe iz Sandžaka i dijaspore, manifestacije povodom obilježavanja bitnih datuma za našu historiju, bavimo se problematikom kulturne djelatnosti i rješavanjem tih problema.

Vremeplov

Emisja “Vremeplov”, emisija koja nudi odabir događanja kroz povijest koja su se dogodila na taj dan i svojim značajem zaslužila da ih se prisjećamo i o njima govorimo .


Iz Svijeta sporta

Emisija “Iz Svijeta sporta” ima za cilj promociju uspješnih bošnjačkih sportaša, ali i talenata iz Sandžaka i dijaspore, a bavi se i bošnjačkom klupskom tematikom.

EMISIJA „MAGAZIN“

Emisija „Magazin“ bavi se aktuelnim temama i događajima. Šta to znači? Emisija ima za cilj obrađivati pitanja koja su bitna za širu javnost. Politika, društvo, kultura, turizam, ishrana i zanimljivosti čine osnovu ove emisije. Naime, emisija nije usmjerena u jednom pravcu već mnoštvo pravaca zapravo privlači ovaj tip emisije. Magazin raspravlja aktivne teme današnjice.


„KNJIGA JE MOJ NAJBOLJI PRIJATELJ“

Emisija „Knjiga je moj najbolji prijatelj“ bavi se promocijama knjiga, razgovorom o djelima velikana ali i o novim djelima koje izdaju novi pjesnici. Osim toga ova emisija je edukativnog karaktera jer podržava i obuhvata sva nova dešavanja u čijoj osnovi su književne večeri, čitanja, takmičenja u osnovnim, srednjim školama ali i takmičenja na fakultetu, prezentira kolumne i daje prostor onima koji se bave kritičkom svijesti.

„NAŠI MALIŠANI“

Emisija „Naši mališani“ je u biti dječiji jutarnji program koji se emituje subotom u 10h i 30min. a reprizira se nedjeljom u 18h i 30min. U okviru emisije postoje ustaljene rubrike:
1) Upoznajmo naše mališane
2) Mala škola engleskog jezika
3) Zdrava ishrana
4) O crtanim serijama