O nama

HISTORIJAT

Sandžak Televizija je nasljednica prve televizije u Novom Pazaru, televizije Ekran, a u svojoj historiji tri puta je mijenjala ime.

29. decembra 1998. godine osnovana je pod imenom Ekran u privatnom vlasništvu Envera Islamovića. To je bila prva televizija u Novom Pazaru.

16. juna 2008. godine televizija mijenja ime u Universa, i prelazi iz vlasništva Envera Islamovića u vlasništvo Internacionalnog univerziteta. Osnovna zamisao univerzitetske televizije bila je da bude bastion za obuku novinara koji budu studirali na odsjeku za Žurnalistiku na IUNP-u, te da studenti imaju priliku raditi u svojoj struci.

11. maja 2011. promijenila je ime u Sandžak Televizija, a sammim tim i programsku šemu u skladu sa svojim proširenim ciljevima: teritorij Sandžaka i svi njegovi stanovnici. I dalje, Sandžak Televizija je ostala biti edukativna i u svom programu ima najviše edukativnog sadržaja, ali pored edukacije ona je informativna, a bavi se društvenim, vjerskim i političkim temama.

Idejni osnivač Sandžak Televizije onakve kakvom je danas jeste muftija Muamer Zukorlić, tadašnji rektor Internacionalnog univerziteta, aktuelni predsjednik, koji je u svojim vizijama za razvoj Sandžaka imao i ovaj projekat – projekat slobodne i objektivne televizije koja će biti u službi svojim građanima, idealima pravde i istine.

Sandžak Televizija od 01. jula 2014. godine članica je objedinjenog Media centra u čijem sastavu su pored nje i radio Refref, list Glas islama, novine Revija Sandžak i agencijski portal Sanapress, koji su uvezivanjem dobili snažan kadrovski potencijal te znatno odskočili na medijskoj sceni od strane svojih konkurenata.

Aktuelni direktor je Salahudin Fetić koji je na ovoj poziciji od 1. jula 2014. godine, koji je ujedno glavni i odgovorni urednik Glas islama. Urednički kolegij čine, pored direktora, Rejhan Zećović – glavni urednik, Alen Omerović – pomoćnik urednika, Alma Sofić – urednica informativnog programa.


S poštovanjem, Sandžak TV